.
Belge d'origine Marocaine, né le 22 février 1962 à Tanger au Maroc. Arrivé avec mes parents, en 1965 à Bruxelles, père de deux enfants, ingénieur, je vis à Schaerbeek.
.
Pur produit de Bruxelles, c'est ici , que j'ai grandi et effectué mes études, avec des Bruxellois de toutes origines, de Flandre ou de Wallonie, du Luxembourg, de France, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, du Maroc, d'Afrique, d'Albanie, de Grèce, de Turquie… sans aucune distinction. La ville qui compte le plus pour moi est Bruxelles, une ville multiculturelle.
.
A Tanger du temps de sa splendeur internationale, se côtoyaient toutes les nationalités, on parlait anglais, espagnol, français, arabe… ce fut à la fois une période de prospérité à la fois financière et culturelle avec des peintres comme Delacroix ou Matisse et des écrivains tels que Paul Bowls ou William Burroughs. Souvent, je me prends à rêver à un destin similaire pour Bruxelles, une Ville intelligente, prospère, libre, indépendante et ouverte aux autres.
.
J'ai signé en son temps l'appel aux Bruxellois « Nous Existons », qui recueillit plus de 10.000 signatures. Mais les protestations énergiques des associations bruxelloise, ne suffisant pas, j'ai décidé de soutenir Pro Bruxsel, pour faire entendre la voix de Bruxelles dans le champ du politique.
.
De droite, de gauche ou du centre protégeons et développons ENSEMBLE-SAMEN-TOGETHER le destin International de cette très belle ville.
.
.
.
Belg van Marokkaanse afkomst, geboren op 22 februari 1962 in Tanger (Marokko). Samen met mijn ouders ben ik in 1965 in Brussel toegekomen. Ik ben ingenieur en woon in Schaarbeek.
.
Ik ben zowat een rasecht product van Brussel, waar ik opgegroeid ben en gestudeerd heb, samen met tal van andere Brusselaars van de meest uitleenlopende herkomsten: Vlaanderen, Wallonië, maar ook Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Marokko, Afrika, Albanië, Griekenland en Turkije, zonder dat daarbij enig onderscheid diende gemaakt werd. Wat voor mij het meest van tel is, is Brussel en haar multicultureel karakter.
.
Toen Tanger nog een grote internationale uitstraling genoot, vond men er ook de meest diverse nationaliteiten terug en werd er Engels, Spaans, Frans en Arabisch gesproken. Die periode was er een van financiële en culturele welvaart met markante figuren zoals de kunstschilders Delacroix en Matisse en de auteurs Paul Bowles of nog William Burroughs. Vaak droom ik van een soortgelijke toekomst voor Brussel, een stad waar gezond verstand zegeviert, die welvaart produceert, vrij en onafhankelijk is en open staat voor de anderen.
.
Eerder heb ik de oproep "Wij bestaan" die zich tot alle Brusselaars richtte, en die 10.000 handtekeningen inzamelde, met veel overtuiging ondertekend. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat het fel protest van de Brusselse verenigingen onvoldoende gehoor krijgt. Daarom ook heb ik me voorgenomen om Pro Bruxsel te steunen om aldus de Brusselaars de kans te geven hun stem binnen het politieke forum te laten horen.
.
Van rechts, centrum of links komende - dit doet er niet toe - willen wij ons inzetten om ENSEMBLE-SAMEN-TOGETHER de internationale toekomst van deze prachtige stad te bewerkstelligen.
.